You are here

Kako se menja vid bebe od rođenja do prve godine života

Čulo vida je jedno od čula kom su potrebne godine da bi se u potpunosti razvilo.

Ispod je GIF animacija koja prikazuje kako bebe postepeno  uče da vide svet koji ih okružuje, iz meseca u mesec tokom prve godine po dolasku na svet.

U ovom prikazu se vidi kako deca u stvari ne mogu da vide jasno lica roditelja, čak ni iz velike blizine, sve do otprilike trećeg meseca. Čak i nakon ovoga, vid deteta nastavja da se razvija, skoro sve do navršene druge godine života. 

Lekari objašnjavaju da od trenuta kada dete po prvi put otvori oči, vizuelni korteks mozga počinje da vrši obradu mnoštva vizuelnih informacija koje bez prestanka pristižu. U prvim danima po rođenju, dete ima jasniju sliku predmeta na rastojanju od 8-10 cm, da bi se vremenom ovo rastojanje povećavalo.

Vizuelna simulacija prikazuje kako je kod beba koordinacija vida u početku slabija, dok se mozak postepeno privikava na obradu informacija koje prima putem čula vida. Međutim, nakon oko tri meseca, dečiji vid dobija fokus i ono počinje da razaznaje lica roditelja. Ovo se često podudara sa prvim osmehom kod deteta, jer se uporedo, u istom ovom periodu, razvija i koordinacija mišića lica.

Razvoj čula vida se nastavlja ravnomernim tempom i nakon ovog perioda, tako da sa pune dve godine dete ima gotovo potpuno razvijen vid. To je takođe uzrast kada se kod deteta javlja porast interesovanja za okruženje u kome odrasta.

Izvor: iflscience.com