You are here

Najbolji lingvisti na svetu - bebe

TED govor: Najbolji lingvisti na svetu - bebe

Šta se sve dešava u mozgu bebe?

Naučna istraživanja nam pokazuju da ono što se tamo dešava nije ništa jednostavnije od nauke o raketama ili istraživanju svemira. Upravo suprotno. Bebe i mala deca su zapravo genijalci za učenje jezika. I to sve dok ne napune sedam godina. A tada dolazi do sistematičnog pada.

Bebe mogu razlikovati sve zvukove sveta, bez obzira o kojoj zemlji i jeziku je reč. Odrasli to ne mogu. Odrasli razlikuju zvukove svog jezika, ali ne i stranog.  I to je tako sve dok bebe ne napune godinu dana. Tačnije osam meseci. Do osmog meseca života sve bebe su jednake. A onda se one postepeno spremaju za jezik koji će učiti.

Pogledajte kratak TED govor koji pokazuje kako bebe koriste sofisticirano rezonovanje ne bi li razumele svoj svet.

Video ima srpski prevod.

Izvor: TED