You are here

Igre uloga

PINO Set vozića

PINO Set vozića

Ovo je igračka namenjena igri mašte i uloga, ali zahteva snalažljivost u sklapanju delova u jednu veliku celinu. Naime, prvi zadatak deteta jeste da „izgradi“ prugu od odgovarajućih elemenata. Zatim mora da napravi voz koga čine lokomotiva i dva vagona. Postavljanje eksterijera poslednji je korak u pripremama za početak velikog putovanja.

2.852,00 RSD
Pino Set Saobraćajni znaci

Pino Set - Saobraćajni znaci

Naučite prve saobraćajne znakove kroz igru!

1.220,00 RSD
PINO Igra Doktorski set

PINO Igra Doktorski set

Pino igra doktorski podstiče dečiju kreativnost i maštu, utiče na emocionalni razvoj i pomaže deci da se oslobode straha od odlaska kod lekara.

Kroz ovu igru uloga deca stiču nova znanja o zanimanjima odraslih, uče nove pojmove i reči i razvijaju socijalne veštine. U toku igranja deca mogu da nose kostim i koriste rekvizite, da se kreću, donose odluke i na taj način jačaju svoj karakter i shvate koliko je uloga doktora važna.

1.670,00 RSD
PINO Igra Kozmetički set

PINO Igra Kozmetički set

Kozmetički set je igračka uz koju devojčice mogu zamišljati da im se ostvarila želja da budu odrasle. U igri ovim priborom mogu ulepšavati sebe, lutke, drugarice ili članove porodice. Ovakva igra podstiče dete da vodi razgovor, da uči nove reči, razvija spretnost ruku, a pre svega, da bude maštovito i kreativno. Na taj  način se  može razviti govor i komunikativnost u najranijem periodu.

1.930,00 RSD
AKCIJA - 50%
Outlet
PINO Igra Indijanski set

PINO Igra Indijanski set

Nema deteta koje se ne igra malog kuvara, frizera, mehaničara.  Svaka ta igra još je lepša i veselija ako imaju "pravi" alat za svoja važna zanimanja.

POGLEDAJTE NAŠ OUTLET

1.980,00 RSD
990,00 RSD
PINO Igra Bolnica

PINO Igra Bolnica

Igračka koja omogućava deci da kvalitetno organizuju sredinu za igru i tako zadovolje svoju prirodnu radoznalost. Stavljanje u određene situacije i u određene likove, animira ih na razgovor, slušanje, ispoljavanje ličnih iskustava i emocija. Time razvijaju dramsku darovitost, maštu, veštinu komunikacije i formiraju svoje stavove (humana i moralna uverenja).

3.226,00 RSD
PINO Alat

PINO Alat

Set Alat svojim bogatim sadržajem prilagođen je dečijoj igri koja zahteva stimulativnu fizičku i socijalnu sredinu. Preko igre u kojoj se koristi alat za male majstore, podstiče se razvoj i usavršavaju čulna opažanja deteta, zadovoljava se prirodna potreba radoznalosti deteta u odnosu na svet koji nas okružuje.

3.226,00 RSD