Prikaz 1–12 od 20 rezultata

NTC Razmišljaj prstima

4,200.00 RSD
Razmišljaj prstima je igra pomoću koje deca aktiviraju i povezuju senzomotorne i asocijativne regije kore velikog mozga i razvijaju divergentno mišljenje (kreativnost i darovitost) i maštu. Dodatna vrednost igre:
 • Uvežbavanje pamćenja, koncentracije
 • Usvajanje novih pojmova
 • Razvoj komunikacije
 • Razvoj funkcionalnog mišljenja povezivanjem asocijacija i simbola
Vreme jedne partije: 10-15 minuta

NTC Kocka Afrika

840.00 RSD
NTC kocka pomaže pri razvoju matematičko logičkog mišljenja uz pomoć misaonih klasifikacija, serijacija i asocijacija, a pri čemu se u isto vreme razvija fina motorika. Kada dete, igrajući se, nauči zastave i asocijacije, onda u toku šetnje ili vožnje automobilom (tj. kada dete ne vidi kocku) možete postavljati pitanja: na kojoj zastavi je npr. zelena boja; asocijacije za pojedine države; u nazivu koje države je drugo slovo „e“ i sl.

NTC Kocka Azija

840.00 RSD
NTC kocka pomaže pri razvoju matematičko logičkog mišljenja uz pomoć misaonih klasifikacija, serijacija i asocijacija, a pri čemu se u isto vreme razvija fina motorika. Kada dete, igrajući se, nauči zastave i asocijacije, onda u toku šetnje ili vožnje automobilom (tj. kada dete ne vidi kocku) možete postavljati pitanja: na kojoj zastavi je npr. zelena boja; asocijacije za pojedine države; u nazivu koje države je drugo slovo „e“ i sl.

NTC Tablić – Reč na potezu (lat)

1,200.00 RSD
Prilikom igranja igre NTC tablić – Reč na potezu dete aktivira misaone procese pomoću kojih analizira, povezuje, klasifikuje, određuje dužinu reči, kombinuje i na taj način razvija matematičko-logičko razmišljanje i stvara dobru osnovu za razvoj funkcionalnog znanja. Pored pomenutog, usvaja osnovna znanja o analizi i sintezi reči, što predstavlja uvod u formiranje reči i rečenica.

NTC Tablić – Reč na potezu (ćir)

1,200.00 RSD
Prilikom igranja igre NTC tablić – Reč na potezu dete aktivira misaone procese pomoću kojih analizira, povezuje, klasifikuje, određuje dužinu reči, kombinuje i na taj način razvija matematičko-logičko razmišljanje i stvara dobru osnovu za razvoj funkcionalnog znanja. Pored pomenutog, usvaja osnovna znanja o analizi i sintezi reči, što predstavlja uvod u formiranje reči i rečenica.

NTC Zeleno je više

3,000.00 RSD
NTC društvena igra “Zeleno je više” je dinamična igra koja na zabavan način podstiče razvoj matematičko – logičkih sposobnosti, poboljšanje koncentracije i preciznost pokreta. Posebna važnost je aktivacija svih 10 prstiju, što posebno utiče na povezivanje pojedinih regija mozga.
Igra je namenjena deci starijoj od 5 godina.

Branko i Stanko: Put u Elementarijum

1,430.00 RSD
Mozak današnje dece radi drugačije nego ranije: brže prima i brže obrađuje informacije. Zato knjige poput ove, koje su u skladu sa dinamikom rada dečjeg mozga i koje kroz uzbudljivu avanturu obrađuju školsko gradivo, predstavljaju knjige budućnosti. Stoga je naučno-popularni roman „Put u Elementarijum“ obavezno štivo za svakog školarca. dr Ranko Rajović, autor NTC programa

NTC Hemikado

2,520.00 RSD
Hemikado je društvena igra namenjena svima koji žele da na zabavan način usvoje osnovne koncepte klasifikaciju hemijskih jedinjenja. Uz Hemikado dolazi i bonus igra NTC4memory – fizičke veličine.

NTC Bez straha do šaha

4,200.00 RSD
NTC šah je igra koja kod deteta razvija širok spektar sposobnosti i znanja koje pozitivno utiču na ukupni razvoj. Svojim sadržajem, pravilima i neobičnim načinom igre motiviše decu da uđu u svet šaha.
Bez straha do šaha kod dece podstiče:
 • poboljšanje koncentracije
 • razvoj fine motorike
 • razvoj vizuelnih i matematičko-logičkih sposobnosti
 • povezivanje, kombinovanje i pronalaženje novih ideja, što doprinosi razvoju funkcionalnog znanja.

NTC Menjaža

1,800.00 RSD
Društvena igra Menjaža ima za cilj da deca upoznaju životinje i njihove karakteristike kroz igru, interakciju i razmišljanje. Dodatna vrednost igre:
 • Osposobljavanje u razmišljanju, uočavanje, povezivanje i zaključivanje
 • Razvoj komunikacije
 • Razvoj sposobnosti brzog rešavanja problemske situacije
 • Razvoj brzine reagovanja i donošenja odluke
 • Razvoj misaonih klasifikacija, serijacija i asocijacija, što pozitivno utiče na razvoj matematičko-logičkog mišljenja
Vreme jedne partije: 20 minuta

Branko i Stanko: U svetu atoma

1,430.00 RSD
Roman Branko i Stanko: U svetu atoma knjiga je namenjena svima koji žele da upoznaju hemiju na lak i zanimljiv način. Prolazeći kroz čudesan svet atoma, Branko i Stanko se susreću sa osnovnim pojmovima ove nauke kao što su atom, elektron, proton, jezgro, neutron, molekul, periodni sistem elemenata, jon, maseni udeo. Pored toga uče da koriste NTC tehnike koje im pomažu da prevaziđu prepreke na njihovom putu.

NTC Puzzle Evropa

1,800.00 RSD
Učinimo geografiju zabavnom, sa NTC pazlama Evropa i NTC memorijskim kartama.
 • puzzle, 88 komada
 • memorijske karte, 2 kompleta
 • čvrst karton
 • zanimljiva geografija
 • razvoj sinapsi
 • razvoj fine motorike
 • razvoj funkcionalnog znanja
NTC puzzle Evropa predstavljaju kartu Evrope sa državama u bojama njihovih zastava, sa osnovnim obeležjima pojedinih zemalja.