You are here

Pino

Pino igračke su tradicionalne drvene igračke koje otvaraju svet dečije kreativnosti i mašte, pokreću radoznalost i omogućavaju razvoj intelektualnih, emotivnih i socijalnih sposobnosti dece.

Prirodne teksture drveta stimulišu dečija čula jer pozivaju decu da dodiruju, osećaju i istražuju. One razvijaju maštu i dozvoljavaju detetu da bude pokretač ideje kako će se i sa čime igrati. 

Veoma su važne za razvoj motorike, logike i inteligencije dece u ranom detinjstvu.