Prikaz 109–120 od 129 rezultata

PINO Slagalica Šarenica

714.00 RSD
Tražimo iste motive - vežbamo pažnju i vid! Uz Pino Slagalicu Šarenicu! Pino Slagalica Šarenica je umetaljka po motivima. Sadrži devet elemenata koji na sebi imaju karakterističan motiv, identičan motivu na podlozi za umetanje. Zadatak deteta je da prepozna motiv na elementu i postavi ga na mesto s istim motivom na podlozi. Ova igra izuzetno razvija moć opažanja i uočavanja detalja.

PINO Društvena igra Uhvati jabuke

1,640.00 RSD
Budi pažljiv i strpljiv, koncentriši se, postavi svoje jabuke na drvo i pobedi! Ako želite usavršiti nabrojane veštine i osobine kod svog mališana, PINO Društvena igra Uhvati jabuke je pravi izbor igračke. Pored svih benefita koje donosi detetu, ovo je igra za dva igrača, tako da doprinosi i razvoju takmičarskog duha, tolerancije i socijalizacije uopšte.

PINO Drvena šarena kula

1,990.00 RSD
Didaktička i društvena igra – PINO DRVENA ŠARENA KULA, razvija kod dece:
 • koncentraciju;
 • reflekse;
 • pažnju;
 • timsko i strateško planiranje;
 • razmišljanje;
 • maštu;
 • kreativnost.
Pino Šarena kula je igračka koja u isto vreme zabavlja prste i vijuge, ali i društvena i strateška igra koja  pomaže detetu da razvija takmičarski duh i strpljenje. U toku igre dete uči kako da kontroliše emocije i prihvati tačno određena pravila koja možete pročitati u uputstvu za igranje.

PINO Didaktički prstenovi

2,130.00 RSD
Drveni prstenovi – naši prvi brojevi!
 • razvoj opažanja i zaključivanja
 • vizuelno učenje brojeva i brojevnog niza
 • upoređivanje i serijacija
 • učenje boja
 • razvoj fine motorike
 • kvalitetna i dugotrajna igračka
 • sigurne, netoksične boje
Didaktičko sredstvo za rani intelektualni razvoj mališana – Didaktički prstenovi – omogućava najbolji način usvajanja trajnog znanja iz oblasti brojevnog niza, od broja jedan do broja pet.

PINO Dindolino

1,928.00 RSD
Pino Dindolino – igračka koja najmlađe drugare uči da razmišljaju.
 • razvoj opažanja i zaključivanja
 • učenje boja
 • upoređivanje i serijacija
 • razvoj fine motorike
 • kvalitetna i dugotrajna igračka
 • sigurne, netoksične boje
Rani intelektualni razvoj vašeg mališana najbolje je započeti uz didaktičke igračke. Jedna od njih je Pino Dindolino, igračka koje decu zabavlja i uči veoma važnim lekcijama.

PINO Slagalica 3 teme

616.00 RSD
Drvena tabla sa kojom će se deca zabaviti učeći da razlikuju pojmove i vrste voća, životinja i vozila. Ova slagalica predstavlja početak matematičkog mišljenja. Ona zahteva od deteta da pravi skupove sa elementima koji im pripadaju. Svrstavanje voća, životinja i prevoznih sredstava u odgovarajuće redove u stvari je formiranje skupova uz utvrđivanje kriterijuma koji određuju pripadanje, odnosno nepripadanje skupu o kome je reč. Razume se, praktično pokazivanje i razvrstavanje elemenata mora biti praćeno verbalnim objašnjenjima.

PINO Slagalica Grimase životinja

642.00 RSD
PINO Slagalica Grimase životinja - jednostavna slagalica, za mlađi uzrast. Sastoji se od table i devet elemenata podeljenih na dva dela. Deca će je voleti, između ostalog, jer su životinje njihovi omiljeni likovi. Rado će je slagati onako kako smatraju ispravnim, ali i drugačije kombinujući delove različitih životinja u jednu celinu. Ova slagalica nudi mogućnost detetu da vežba sposobnosti posmatranja iste stvari sa različitih aspekata.

PINO Slagalica 6 tema

952.00 RSD
PINO Slagalica 6 tema - drvena tabla sa kojom će se deca zabaviti učeći da razlikuju pojmove i vrste voća, životinja i vozila. Ova slagalica predstavlja početak matematičkog mišljenja. Ona zahteva od deteta da pravi skupove sa elementima koji im pripadaju. Svrstavanje voća, životinja i prevoznih sredstava u odgovarajuće redove u stvari je formiranje skupova uz utvrđivanje kriterijuma koji određuju pripadanje, odnosno nepripadanje skupu o kome je reč. Razume se, praktično pokazivanje i razvrstavanje elemenata mora biti praćeno verbalnim objašnjenjima.

PINO Umetaljka Šumske životinje (9 eleme

996.00 RSD

PINO Umetaljka Šumske životinje sastavljena je od šumskih drugara koje je izmaštao i za Pino igračke kreirao DUŠAN PAVLIĆ, poznati ilustrator knjiga za decu.

Umetaljke zahtevaju od deteta da pažljivo posmatra oblike elemenata kojima raspolaže i oblike utisnute na podlozi, da ih analizira, upoređuje i pronalazi identične.

PINO Drvena olovka – Zvezda

220.00 RSD
Sirovinski sastav: drvo, boje, grafit, metal, plast, folija

PINO Drvena olovka – Oblak

220.00 RSD
Sirovinski sastav: drvo, boje, grafit, metal, plast, folija

PINO Drvena olovka – Mesec

220.00 RSD
Sirovinski sastav: drvo, boje, grafit, metal, plast, folija