Prikaz 25–36 od 38 rezultata

PINO Umetaljka Saobraćaj (10 elemenata)

996.00 RSD
Umetaljke zahtevaju od deteta da pažljivo posmatra oblike elemenata kojima raspolaže i oblike utisnute na podlozi, da ih analizira, upoređuje i pronalazi identične. Reč je o složenim misaonim procesima, veoma važnim za intelektualni razvoj deteta. PINO Umetaljka Saobraćaj sačinjena je od vozila kao omiljenih likova koji obezbeđuju početno interesovanje, a držač elementa pogoduje nivou motoričke spretnosti ovako malog deteta.

PINO Umetaljka Farma (10 elemenata)

996.00 RSD
Umetaljke zahtevaju od deteta da pažljivo posmatra oblike elemenata kojima raspolaže i oblike utisnute na podlozi, da ih analizira, upoređuje i pronalazi identične. Reč je o složenim misaonim procesima, veoma važnim za intelektualni razvoj deteta. Životinje kao omiljeni likovi obezbeđuju početno interesovanje, a držač elementa pogoduje nivou motoričke spretnosti ovako malog deteta.

PINO Slagalica-umetaljka Šumske životinj

1,130.00 RSD
PINO Slagalica-umetaljka ŠUMSKE ŽIVOTINJE je didaktičko sredstvo koje je u isto vreme i slagalica i umetaljka. To je igračka koja obezbeđuje visok nivo dečije samostalnosti i samopouzdanja.  Ona zahteva od deteta da pažljivo posmatra elemente kojima raspolaže, da ih analizira i upoređuje a zatim pronalazi identične oblike onima koji su utisnuti na podlozi. Životinje kao omiljeni likovi obezbeđuju početno interesovanje, a manipulisanje delovima pomoći će detetu da nauči boje, oblike, nazive životinja i vežba koordinaciju oko-ruka.

ToP BRIGHT Slagalica Dinosaurusi

1,158.00 RSD
Uvek ćete znati gde se nalaze tri slagalice DINOSAURUSI, zato što su spakovane u zanimljivu kutiju u obliku jajeta. Svaka slagalica ima 6 delova i upoznaje dete sa vrstama dinosaurusa i odnosima u porodici. Uklapajući delove slagalice, dete će vežbati finu motoriku ručica i prstiju, istovremeno učeći odnose između delova i celine.

CUBIKA Slagalica Dinosaurusi (16 elemenata

1,028.00 RSD
Upoznajte bebe dinosauruse! Slažite slagalice i naučite kako se iz delova može dobiti celina. Igračka se sastoji od 8 slagalica i svaka od njih ima 2 dela. Ilustrovane su najpoznatijim vrstama dinosaurusa koje će za čas biti naučene. Cubika SLAGALICA DINOSAURUSI podstiče razvoj motoričkih sposobnosti ruku i prstiju, koordinaciju pokreta i upotrebu obe ruke istovremeno, kreativnosti i mašte, pamćenja i pažnje, prostorno mišljenje i logike, veštine govora i komunikacije, istrajnosti i postizanja ciljeva.

PINO Tangram

574.00 RSD
PINO Tangram je drvena geometrijska slagalica koja se sastoji od sedam pločica (5 trouglova, 1 kvadrat, 1 paralelogram). Pokažite vašim mališanima kako da od njih naprave različite oblike, životinje, oblakodere, bez preklapanja pločica. Uz ovu igru dete razvija matematičke sposobnosti, maštu, pažnju, strpljenje.  Takođe se uči odgovornosti, jer nakon završene igre, sve delove mora  uredno da spakuje u kutiju, kako bi i sledeći put moglo da se igra. Pogodna je kao priprema za polazak u školu.  

PINO Slagalica – mozgalica

574.00 RSD
Drvena slagalica - Mozgalica sadrži  delove  različitih geometrijskih oblika i boja, međusobno potpuno uklopljenih u drvenoj kutiji. Delovi slagalice se izvade iz kutije i onda ih ponovo treba složiti tako da se uklope. Mlađa deca se mogu igrati slagalicom i kao materijalom za  građenje i sastavljanje  različitih oblika prema svojoj slobodnoj zamisli. Ovo je misaona igra, koja podstiče razvoj sposobnosti planiranja i analiziranja, maštu, opažanje boja i oblika, koordinaciju oka i ruke.

PINO Slagalica Šarenica

714.00 RSD
Tražimo iste motive - vežbamo pažnju i vid! Uz Pino Slagalicu Šarenicu! Pino Slagalica Šarenica je umetaljka po motivima. Sadrži devet elemenata koji na sebi imaju karakterističan motiv, identičan motivu na podlozi za umetanje. Zadatak deteta je da prepozna motiv na elementu i postavi ga na mesto s istim motivom na podlozi. Ova igra izuzetno razvija moć opažanja i uočavanja detalja.

PINO Slagalica 3 teme

616.00 RSD
Drvena tabla sa kojom će se deca zabaviti učeći da razlikuju pojmove i vrste voća, životinja i vozila. Ova slagalica predstavlja početak matematičkog mišljenja. Ona zahteva od deteta da pravi skupove sa elementima koji im pripadaju. Svrstavanje voća, životinja i prevoznih sredstava u odgovarajuće redove u stvari je formiranje skupova uz utvrđivanje kriterijuma koji određuju pripadanje, odnosno nepripadanje skupu o kome je reč. Razume se, praktično pokazivanje i razvrstavanje elemenata mora biti praćeno verbalnim objašnjenjima.

PINO Slagalica Grimase životinja

642.00 RSD
PINO Slagalica Grimase životinja - jednostavna slagalica, za mlađi uzrast. Sastoji se od table i devet elemenata podeljenih na dva dela. Deca će je voleti, između ostalog, jer su životinje njihovi omiljeni likovi. Rado će je slagati onako kako smatraju ispravnim, ali i drugačije kombinujući delove različitih životinja u jednu celinu. Ova slagalica nudi mogućnost detetu da vežba sposobnosti posmatranja iste stvari sa različitih aspekata.

PINO Slagalica 6 tema

1,190.00 RSD
PINO Slagalica 6 tema - drvena tabla sa kojom će se deca zabaviti učeći da razlikuju pojmove i vrste voća, životinja i vozila. Ova slagalica predstavlja početak matematičkog mišljenja. Ona zahteva od deteta da pravi skupove sa elementima koji im pripadaju. Svrstavanje voća, životinja i prevoznih sredstava u odgovarajuće redove u stvari je formiranje skupova uz utvrđivanje kriterijuma koji određuju pripadanje, odnosno nepripadanje skupu o kome je reč. Razume se, praktično pokazivanje i razvrstavanje elemenata mora biti praćeno verbalnim objašnjenjima.

PINO Umetaljka Šumske životinje (9 eleme

996.00 RSD

PINO Umetaljka Šumske životinje sastavljena je od šumskih drugara koje je izmaštao i za Pino igračke kreirao DUŠAN PAVLIĆ, poznati ilustrator knjiga za decu.

Umetaljke zahtevaju od deteta da pažljivo posmatra oblike elemenata kojima raspolaže i oblike utisnute na podlozi, da ih analizira, upoređuje i pronalazi identične.